2019-07-24

Zapisy na terapię integracji gabinet integracji sensorycznej w Kielcach

Jestem dyplomowanym diagnostą-terapeutą integracji sensorycznej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie 12 miesięcy studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Pewne zachowania czy trudności, jakie dziecko przejawia w grupie rówieśników, na placu zabaw, podczas zadań stolikowych lub na stołówce, mogą być wynikiem zaburzeń integracji sensorycznej. Zapisy na terapię integracji gabinet integracji sensorycznej http://www.trampolina-dzieci.pl/oferta/integracja-sensoryczna/ w Kielcach. Dysfunkcje integracji sensorycznej mają wpływ na proces uczenia się, na zachowanie oraz rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Metoda integracji sensorycznej stworzona jest dla dzieci o prawidłowym rozwoju, ale mających trudności z organizacją zachowania oraz mających specyficzne problemy w uczeniu się. Zastosowanie terapii integracji sensorycznej wzmacnia i usprawnia rozwojową funkcję dziecka. Terapia integracji sensorycznej polega na zabawie ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistów. Mój gabinet jest bogato wyposażony. Jestem fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Nieprawidłowe działanie któregoś z tych układów lub zmysłów może prowadzić do zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej. Specjalizuję się w terapii integracji sensorycznej, konsultacjach psychologicznych dla dzieci i rodziców oraz prowadzę zajęcia wspierające rozwój mowy z elementami metody krakowskiej. Posiadamy najlepszy zespół terapeutów SI, fenomenalny sprzęt i gabinety integracji sensorycznej. Przed rozpoczęciem terapii integracji sensorycznej konieczne jest przeprowadzenie diagnozy – dzięki rzetelnej diagnozie możliwe jest podjęcie właściwych działań terapeutycznych. Dysfunkcje powodowane zaburzeniami integracji sensorycznej nie są związane z uszkodzeniem narządów zmysłów, na przykład z niedosłuchem czy krótkowzrocznością. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Zakłócenia w dopływie bodźców, ich brak lub niedobór, zaburzają cały proces integracji zmysłowej. Terapia integracji sensorycznej wymaga wykwalifikowanych terapeutów oraz odpowiednio wyposażonych sal, w których prowadzone są zajęcia. Zapraszam na konsultacje rodziców, którzy mają wątpliwości co do zaburzeń integracji sensorycznej swoich dzieci i chcą skonsultować się z wykwalifikowanym terapeutą. Otworzyć praktykę, stworzyć własny gabinet SI lub podjąć pracę w publicznych placówkach branżowych. Dysfunkcje integracji sensorycznej mają negatywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny człowieka.

Zobacz także